Sống cô đơn có hại cho sức khoẻ

    Gốc

    (TNO) Các nhà khoa học Mỹ vừa cho biết rằng những người sống cô đơn thường có sức khỏe không tốt bằng những người sống hòa đồng, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, xã hội.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2007/9/17/209101.tno