Sông cố đô “oằn mình” vì nước thải

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tại TP Huế, hiện có 120 điểm xả nước thải, nước mưa, trong đó khoảng 50 điểm xả nước thải tập trung và đều không đảm bảo tiêu chuẩn cho phép, hầu hết đều thải trực tiếp ra sông mà không qua hệ thống xử lý. Đó là chưa nói đến hơn 1.000 hộ với hơn 6.000 nhân khẩu vạn đò bao lâu nay đã lấy sông làm... bãi rác, thứ gì cũng có thể thải xuống sông.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/11/103556.cand