"Sống chết mặc bay"

TT - "Tôi được Công ty cổ phần may và xuất khẩu lao động Phú Thọ (Vinaxim) đưa qua Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) lao động với hợp đồng lương 600 dirham (DH) và 200 DH tiền phụ cấp (1 DH tương đương 0,365 USD), nhưng khi sang đây chỉ được trả 550 DH, còn tiền ăn thì tháng có tháng không" - Trần Minh Phúc bức xúc khi gặp chúng tôi.