Sống cảnh đèn dầu giữa thủ đô

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Thôn nằm ở cách trung tâm thủ đô Hà Nội có 40km, lên xe chỉ chạy một mạch khoảng 30 phút là về đến tận Hồ Gươm, còn gần hơn cả nhiều xã thuộc huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Thế nhưng cho đến nay, người làng vẫn chưa có điện, sống cảnh đèn dầu, quạt nan… Đó là sự thật bi hài ở 2 thôn Hương và Hội thuộc xã Yên Trung, nơi vừa được nhập về thủ đô Hà Nội.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/phongsudieutra/2008/8/163030