"Sóng cả không ngã tay chèo!"

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Một năm và ba tháng là khoảng thời gian, là quãng đường quá ngắn trên hải trình ra biển lớn, con thuyền kinh tế Việt Nam đã gặp phải đợt "sóng" lạm phát. Đây được ví như những đợt sóng lừng cực kỳ nguy hiểm, chứ không phải sóng bạc đầu, đòi hỏi Chính phủ - người thuyền trưởng phải dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh cầm lái.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/4/65968.cand