Sơn Tuấn - Kim Hoa đồng ý hẹn hò

Đôi trẻ trong chương trình 'Bạn muốn hẹn hò' nhận được nhiều lời khen ngợi xứng đôi vừa lứa.

Kim Cương