Sơn nữ vọng phu

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngọn gió hiện đại hóa thổi qua vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế mang theo niềm vui chung nhưng để lại nhiều nỗi buồn riêng cho những người thiếu nữ lỡ lầm. Có người làm mẹ ở tuổi 15, có người sống với tâm trạng buồn đau thất vọng vì không còn niềm tin. Buồn hơn nữa là một thế hệ tương lai lớn lên trong mặc cảm bởi "khiếm khuyết" về mặt gia đình…

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/4/111237.cand