Sơn La: Tiến hành 36 cuộc thanh tra trách nhiệm

Năm 2016, Thanh tra tỉnh Sơn La đã tiến hành 36 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 18 đơn vị.

Qua thanh tra phát hiện 10 đơn vị có vi phạm. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị 10 tổ chức và 17 cá nhân kiểm điểm rút kinh nghiệm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, yếu kém trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý Chủ tịch UBND xã Tân Phong, huyện Phù Yên kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc không tiến hành giải quyết đơn kiến nghị, vi phạm Quy định số 17 ngày 1/6/2015 của UBND tỉnh Sơn La về quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp công dân. Hiện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phù Yên đang tiến hành quy trình kiểm điểm đối với cá nhân Chủ tịch UBND xã Tân Phong.

Nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo của các đơn vị, ngày 20/10/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2467 phê duyệt, điều chỉnh bổ sung kế hoạch công tác thanh tra năm 2016, giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 17 kể trên.

Hồng Bài