SƠN LA TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG MÙA KHÔ HANH

Thưa quý vị và các bạn! Vào thời điểm này, tại các tỉnh vùng cao Tây bắc đang bước vào mùa khô hanh, cũng là mùa bà con nông dân làm nương rẫy nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ, phát triển cũng như phòng cháy, chữa cháy rừng, các địa phương đang tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giữ rừng. Ghi nhận của phóng viên THQH VN tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/4/son-la-tang-cuong-phong-chong-chay-rung-mua-kho-hanh-/552750