Sơn La: Sẵn sàng cho kỳ Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ IX

Những ngày vừa qua, công tác chuẩn bị cho kỳ Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 về cơ bản đã được hoàn tất. Đại hội sẽ diễn ra trọng thể trong 2 ngày (từ ngày 13 đến 14/9/2018) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La.

Đại hội Hội Nông dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2018-2023 khởi đầu thuận lợi từ thành công của các đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện ngay từ đầu năm 2018.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh Sơn La để tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới.

Đại hội sẽ tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới. Với ý nghĩa đó, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã nỗ lực hoàn tất các công tác chuẩn bị cho kỳ Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại buổi họp báo mới đây, lãnh đạo Hội ND tỉnh Sơn La khẳng định, các công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 về cơ bản đã được hoàn tất.

Điểm mới trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là trong công tác nhân sự, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo phải thực hiện các bước công khai, dân chủ nghiêm túc và theo nguyên tắc tập trung, đảm bảo độ tuổi của Ban Chấp hành khóa mới phải được trẻ hóa, tỷ lệ nữ, tỷ lệ đảng viên phải tăng hơn so với nhiệm kỳ trước và phải đạt tỷ lệ theo quy định trở lên.

Ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã sớm có kế hoạch và các văn bản hướng dẫn chi tiết công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đến các cán bộ, nhân viên trong toàn cơ quan. Các thành viên thường trực Hội Nông dân tỉnh đã chủ động làm việc, trao đổi, thống nhất với nhau về các khâu hậu cần,tổ chức... tập trung chỉ đạo công tác nhân sự; phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh đến nay đã cơ bản hoàn tất mọi công tác chuẩn bị.

Năm 2018, Nông dân tỉnh Sơn La đã trúng mùa nhãn.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 có nhiệm vụ tổng kết đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013-2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội nhằm cổ vũ, động viên hội viên, nông dân các dân tộc Sơn La hăng hái thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả đầu tư, tăng thu nhập cho người dân, tạo ra các mặt hàng nông sản có chất lượng, giá trị và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Các hoạt động chào mừng đại hội đã được triển khai đến các hội viên. Nhiều hoạt động,phong trào thi đua và chương trình văn nghệ cũng được các cấp Hội tập trung tuyên truyền, phát động đến đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng. Đặc biệt là công tác lựa chọn, tuyên dương, trao bằng khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Sơn La cũng đã được hoàn tất, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong năm 2018 xoài tượng "khổng lồ" Sơn La đã được xuất khẩu ra các thị trường Australia, đã đem lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân.

Hà Hoàng