Sơn La: Nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

  Để các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 hoàn thành được các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố và các xã liên quan tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình, hoàn thành 100% tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định.

  Ảnh minh họa. (Ảnh: BT)

  7 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

  Theo UBND tỉnh Sơn La, với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2021, tính đến tháng 3/2021, vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt, cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành.

  Cụ thể, với các xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu đã đạt 14/19 tiêu chí (gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn…).Tuy nhiên, xã vẫn còn 5 tiêu chí chưa đạt về trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

  Bên cạnh đó, đối với xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tính đến tháng 3/2021, đã đạt 13/19 tiêu chí (gồm thủy lợi, điện, quy hoạch, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất...), Hiện, xã đang còn 6 tiêu chí chưa đạt, gồm tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư.

  Tại xã Huy Tân, huyện Phù Yên, đã có 14/19 tiêu chí đã đạt, hiện còn 5 tiêu chí chưa đạt.

  Ngoài ra, các xã: Huy Thượng, huyện Phù Yên; Tà Xùa, huyện Bắc Yên; Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai; Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai hiện vẫn đang còn một số tiêu chí chưa đạt để đạt chuẩn nông thôn mới.

  Theo UBND tỉnh Sơn La, đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hiện đang còn một số tiêu chí cần phải hoàn thành. Cụ thể, với xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, đã đạt 13/17 tiêu chí. Hiện còn 4 tiêu chí chưa đạt về giao thông, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, gíao dục, cảnh quan, môi trường và an toàn thực phẩm.

  Bên cạnh đó, với xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, hiện đã đạt 12/17 tiêu chí, hiện còn 5 tiêu chí chưa đạt để phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao gồm: giao thông, thu nhập, y tế, văn hóa; cảnh quan, môi trường và an toàn thực phẩm.

  Đẩy mạnh tiến độ để thực hiện các tiêu chí còn lại

  Để các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao hoàn thành được các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố và các xã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình; thực hiện, hoàn thành 100% tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định.

  Trong đó, căn cứ tình hình thực tế, tiến độ triển khai thực hiện chương trình tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã xây dựng lộ trình chi tiết để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan và trình cấp tỉnh thẩm định.

  Trong đó, đối với UBND các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, UBND tỉnh Sơn La đề nghị cần tiếp tục phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động tối đa các nguồn lực, đặc biệt là sự hưởng ứng của người dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

  Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể; phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban Chỉ đạo xã, các tổ chức đoàn thể của xã, bản, phụ trách các nội dung thực hiện, theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Chỉ đạo duy trì, nâng chất đối với các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt chuẩn. Đối với các xã hiện đang đạt dưới 14 tiêu chí, cần xây dựng, hoàn thành các tiêu chí đảm bảo đủ điều kiện và thực hiện đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới.

  Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác truyền thông, tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo nhân dân về các nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm chung sức xây dựng nông thôn mới để đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2021.

  Đi cùng với đó, tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Huy động tối đa các nguồn lực tham gia thực hiện chương trình; lồng ghép, bố trí và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí được phân cấp theo quy định, để tập trung xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2021 theo kế hoạch.

  Ngoài ra, cần phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ các xã thực hiện các giải pháp, hoàn thiện 100% tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định. Tổ chức thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình cấp tỉnh thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch.

  UBND tỉnh Sơn La đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện hiệu quả phong trào “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”; hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021 đảm bảo công khai, theo quy định hiện hành./.

  Thanh Hương

   Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/son-la-no-luc-hoan-thanh-cac-tieu-chi-xay-dung-nong-thon-moi-6671