Sơn La: Nhiều hộ gia đình trắng tay sau lũ

GD&TĐ - Tính đến 15 giờ ngày 4/8, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn huyện Mường La (Sơn La). Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 461 tỷ đồng. Nhiều công trình công cộng và nhà dân bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều hộ gia đình đã trắng tay sau mưa lũ.

Sơn La: Nhiều hộ gia đình trắng tay sau lũ - Ảnh 1

Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo khắc phục lũ

Sơn La: Nhiều hộ gia đình trắng tay sau lũ - Ảnh 2

Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo khắc phục lũ

Sơn La: Nhiều hộ gia đình trắng tay sau lũ - Ảnh 3

Dấu tích của một bản vừa bị cuốn trôi

Sơn La: Nhiều hộ gia đình trắng tay sau lũ - Ảnh 4

Lũ quét làm hư hỏng nặng nhiều tuyến đường

Sơn La: Nhiều hộ gia đình trắng tay sau lũ - Ảnh 5

Nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng

Sơn La: Nhiều hộ gia đình trắng tay sau lũ - Ảnh 6

Xã Nặm Păm điêu tàn sau lũ

Sơn La: Nhiều hộ gia đình trắng tay sau lũ - Ảnh 7

Kho tiếp tế lương thực cho nhân dân

Sơn La: Nhiều hộ gia đình trắng tay sau lũ - Ảnh 8

Khắc phục tạm thời cầu chính bị hỏng nối trung tâm đến các bản bị cô lập

Sơn La: Nhiều hộ gia đình trắng tay sau lũ - Ảnh 9

Lực lượng vũ trang trợ giúp nhân dân khắc phục sau lũ

Sơn La: Nhiều hộ gia đình trắng tay sau lũ - Ảnh 10

Các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ

Sơn La: Nhiều hộ gia đình trắng tay sau lũ - Ảnh 11

Nhiều hộ gia đình trắng tay sau lũ