SƠN LA HÀNG TRĂM HỘ DÂN TRỒNG CHÈ MẤT KẾ SINH NHAI

Thưa quý vị và các bạn! Thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân ở các Tiểu khu 84-85; Tiểu khu bản On; Tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La đã có đơn thư gửi đến Truyền hình Quốc hội VN phản ánh về việc Công ty Cổ phần chè Cờ Đỏ Mộc Châu thu hồi diện tích đất trồng chè khiến hàng trăm hộ dân đước trước nguy cơ không có đất sản xuất, thất nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội VN.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2021/4/son-la-hang-tram-ho-dan-trong-che-mat-ke-sinh-nhai/552779