Sơn La điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu

Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 29/6 thông qua 6 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn thuộc địa phận tỉnh Sơn La.

Cụ thể, Nghị quyết đã điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án tuyến đường này. Trước đó, theo Nghị quyết số 80 ngày 10/5/2022 của HĐND tỉnh Sơn La, nguồn ngân sách Trung ương đầu tư dự án là 1.700 tỷ đồng. Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, cơ cấu nguồn ngân sách Trung ương được điều chỉnh là 1.800 tỷ đồng; ngân sách tỉnh là 1.990 tỷ đồng.

Nghị quyết cũng điều chỉnh tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thành 2 dự án độc lập theo địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, nhằm đảm bảo thuận tiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là đối với việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La cũng đã thông qua các Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, làm căn cứ để lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các cấp, các ngành. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi; giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Nghị quyết đã điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án tuyến đường này. (Ảnh minh họa: KT).

Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết đã được thông qua; các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết đảm bảo hiệu quả cao nhất./.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/son-la-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-tuyen-duong-hoa-binh-moc-chau-post953497.vov