Sơn La đẩy mạnh cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, là những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Sơn La.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính khi triển khai giao dịch điện tử. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.348/2.348 đơn vị sử dụng lao động trong tỉnh thực hiện giao dịch điện tử, đạt 100%, đã tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí giao dịch trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Người dân huyện Vân Hồ làm thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm y tế tại cơ quan BHXH.

Bà Đinh Thị Hường, Trưởng phòng quản lý thu, bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La cho biết, nếu như trước đây, đơn vị sử dụng lao động phải thực hiện việc kê khai hồ sơ trên giấy và trực tiếp gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội, thì nay người sử dụng lao động chỉ cần vào máy tính thực hiện theo mẫu có sẵn chuyển qua mạng internet cho các cơ quan bảo hiểm xã hội, việc triển khai giao dịch hồ sơ điện tử đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giảm thủ tục hồ sơ, giấy tờ biểu mẫu, rút ngắn quy trình xử lý, tiết kiệm được thời gian, giảm giờ giao dịch cho các đơn vị sử dụng lao động.

Trong lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đến nay đã có 2 sở Nội vụ và Tài nguyên Môi trường; 5 huyện gồm Mai Sơn, Sông Mã, Mộc Châu, Thuận Châu, thành phố Sơn La và phường Chiềng Lề đang thực hiện mô hình một cửa hiện đại, để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

Hữu Quyết