Sơn La chấn chỉnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường

Theo văn bản này, trong thời gian vừa qua, công tác quản lý, thực hiện vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các trường học ở một số trường học chưa tốt, dẫn đến có nơi còn để sảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, như trường phổ thông dân tộc Nội trú huyện Bắc Yên.

Sơn La chấn chỉnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường - Ảnh 1

Từ thực tế này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị hực hiện nghiêm túc Công văn số 766/SGDĐT-KHTC về việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh, thực phẩm trong trường học. Tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo để học sinh, nhân nhân viên nấu ăn, các bộ giáo viên nhà trường nhận biết, cảnh giác với thực phẩm bẩn.

Các nhà trường hợp đồng mua thực phẩm với nhà cung cấp phải có đầy đủ giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm, thường xuyên kiểm tra đơn vị sản xuất, cung cấp thực phẩm cho nhà trường.

Chỉ thực hiện ký hợp đồng mua thực phẩm với nhà cung cấp là đơn vị trực tiếp sản xuất thực phẩm, không nên ký hợp đồng với nhà phân phối trung gian có thể dẫn đến thực phẩm để lâu, bị ôi thiu, không an toàn khi sử dụng.

Không mua, sử dụng các loại thực phẩm, sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cảnh báo không an toàn hoặc có nguy cơ không an toàn.

Các cơ sở giáo dục, nhà trường thực hiện tăng gia sản xuất như trồng rau, chăn nuôi để phục vụ cải thiện bữa ăn cho học sinh hết sức lưu ý sử dụng phân bón, thức ăn chăn nuôi bảo đảm an toàn theo quy định; tuyệt đối không sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi theo quy định của cơ quan thẩm quyền.

Tăng cường công tác kiểm soát nguyên vật liệu, thực phẩm, quá trình mua bán, chế biến, bảo quản, xây dựng bếp ăn 3 bước theo quy định; tất cả thực phẩm chế biến trước khi cho học sinh ăn phải được lưu mẫu.

Có giải pháp phòng ngừa, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để xử lý kịp thời những bất trắc khi sảy ra ngộ độc thực phẩm.