Sơn Hà - Quảng Ngãi: Hơn 1.500 bà con vùng sâu vui mừng khi có điện dùng trước Tết

Những địa phương cuối cùng của huyện miền núi Sơn Hà nằm trong chương trình Công trình Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi vừa chính thức được cung cấp điện từ hệ thống lưới điện quốc gia. Đây là nỗ lực của chủ đầu tư, ngành điện và chính quyền địa phương đưa điện lên vùng cao trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 1.508 hộ dân ở những vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Sơn Hà được sử dụng nguồn điện mới. 25 trạm biến áp ở các xã Sơn Ba, Sơn Nham, Sơn Thành, Sơn Thượng, Sơn Kỳ, Sơn Giang được cấp điện lưới quốc gia. Đây là những nơi cuối cùng của huyện Sơn Hà được cấp điện từ Công trình Cấp điện nông thôn khu vực tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 – 2020. Có điện lưới quốc gia là sự mong mỏi của người dân nơi đây.

Kiểm tra TBA Sơn Thành 16

Kiểm tra TBA Sơn Thành 16

Ông Đinh Văn Khởi - Xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi vui mừng: "Nhân dân nay được dùng điện mới. Chúng tôi rất mừng, rất vui. Điện kéo gần nên dùng tốt và an toàn hơn nhiều".

Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 – 2020 do vốn EU tài trợ chiếm 85%, vốn địa phương là 15%; thực hiện cấp điện tại 16 xã, trong đó huyện Sơn Hà có 13 xã với hơn 32km đường dây trung thế, hơn 73km đường dây hạ thế, 46 trạm biến áp và lắp đặt hơn 3.900 công tơ. Lần lượt điện về những vùng lõm, vùng trũng. Nhiều vùng núi khó khăn ở huyện Sơn Hà đã thay đổi diện mạo từ khi có điện. Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên.

Bà Đinh Thị Thinh - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi cho biết: "Phát triển điện nông thôn là một tiêu chí rất quan trọng, giúp người dân phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Có điện, người dân mạnh dạn hơn trong việc đầu tư trong gia đình cũng như sản xuất".

Nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi là cùng ngành điện đã thực hiện ước mơ có điện sáng của người dân vùng đặc biệt khó khăn. Tại huyện miền núi Sơn Hà, tính đến cuối năm 2021, gần 80% hộ dân trên địa bàn huyện đã sử dụng điện lưới quốc gia.

Bà Đinh Thị Trà - Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi cho biết: "Việc đầu tư thêm các TBA, nâng cao chất lượng nguồn điện đã giúp cuộc sống của người dân có nhiều thay đổi rõ rất. Việc làm này cũng góp phần giảm nghèo trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhìn chung, tiêu chí về điện đối với các xã ở Sơn Hà cơ bản đạt. Tôi hi vọng có thêm các dự án đến các địa phương khác để cùng hưởng lợi".

Đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo là quyết tâm của Đảng, Nhà nước, là nỗ lực thực hiện của các cấp chính quyền, trong đó, ngành Điện đóng vai trò lớn trong việc thực hiện chủ trương này.

X.H

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/son-ha-quang-ngai-hon-1500-ba-con-vung-sau-vui-mung-khi-co-dien-dung-truoc-tet-172260.html