Sơn dầu Việt Nam đương đại: Chưa có dấu ấn mới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Nếu nhìn vào Triển lãm tranh sơn dầu toàn quốc 2008 để đưa ra một cái nhìn khái quát về chất liệu này, thì bức tranh chung của sơn dầu Việt Nam đương đại có vẻ phong phú đa dạng với rất nhiều tác phẩm của nhiều thế hệ họa sĩ tham gia, nhưng lại chưa có tác phẩm thật sự xuất sắc ghi dấu ấn mới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135201&sub=80&top=43