Sớm xây dựng mô hình xử lý rác ở xã Nghi Sơn (Thanh Hóa)

Ngày 16-11, Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và một số ngành liên quan đã có buổi làm việc với đoàn công tác Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai dự án “Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt, áp dụng thí điểm cho xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia”.

Ở xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia hiện có 300 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Mỗi ngày có gần 4 tấn rác thải, khoảng 1.000 m3 nước thải cần thu gom, xử lý. Xã đã tổ chức thu gom, tập kết, vận chuyển rác thải đến bãi rác Trường Lâm nhưng xử lý rác ban đầu còn hạn chế, thiếu phương tiện trung chuyển. Mặt khác, nước thải chưa qua xử lý hiện xả trực tiếp ra biển, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước, hoạt động sản xuất, đời sống nhân dân. Đoàn công tác của Tổng cục Môi trường đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất liên quan về cải thiện môi trường ở xã đảo Nghi Sơn cùng các phần việc cần triển khai để thực thi dự án đạt kết quả cao.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt, áp dụng thí điểm cho xã đảo Nghi Sơn là hết sức cần thiết và đề nghị đoàn công tác chủ động khảo sát thực tế, triển khai các phần việc theo đúng tiêu chí, kế hoạch. Tổng cục Môi trường quan tâm lựa chọn các đơn vị tư vấn, thiết kế bảo đảm xử lý nước thải sinh hoạt phải có hệ thống thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường; nghiên cứu xây dựng quy mô lò đốt rác cấp xã, có phương án phân loại rác ngay từ đầu. Tỉnh Thanh Hóa bảo đảm diện tích đất, giải phóng mặt bằng; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên quan tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai, sớm đi vào hoạt động.

Sớm xây dựng mô hình xử lý rác ở xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh 1

Thủy sản nuôi trong lồng ở xã Nghi Sơn từng bị chết do nước biển ô nhiễm.