Sớm triển khai đăng ký sở hữu công nghiệp qua mạng internet

Ngày 30-10, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học, công nghệ - KHCN (Bộ KH-CN) cho biết, để đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (SHTT), Cục SHTT, Bộ KH-CN đã xây dựng nhiều giải pháp thực hiện. Trong đó, Chương trình hành động quốc gia về SHTT sẽ sớm được hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành.

Cục SHTT sẽ tiến hành các giải pháp đồng bộ để nâng cao tốc độ xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, cụ thể: Triển khai tốt Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp phục vụ công tác thẩm định đơn đăng ký SHTT”; hoàn thiện quy định về phân cấp trong xử lý đơn, tăng cường đào tạo cán bộ và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Cục, đặc biệt là công tác quản trị đơn sở hữu công nghiệp.

Theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015 của Chính phủ, việc nộp đơn sở hữu công nghiệp trực tuyến sẽ được khẩn trương triển khai để người giao dịch có thể nộp qua mạng internet.

Khánh Vũ