Sớm nhất đến 30.5 sàn chứng khoán TP.HCM mới giao dịch lại

Ngày 28.5, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) có thông báo về sự cố kỹ thuật dẫn đến tạm ngưng giao dịch. Theo HOSE, các chuyên gia của Công ty HP và Công ty Internet com đã phát hiện ra lỗi service của hệ điều hành Unix bị trục trặc.