Sớm hoàn thành các công trình văn hóa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Chỉ còn hơn hai năm nữa là kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Các dự án, công trình văn hóa chào mừng sự kiện này đã được đề ra từ nhiều năm trước. Nhưng, đến thời điểm này, các dự án lớn đều chậm so với tiến độ. Nếu không có sự nỗ lực, sự quyết tâm vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ của các ngành, sự phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, mạnh dạn xã hội hóa, sẽ khó có những công trình văn hóa xứng tầm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=111092&sub=78&top=43