Sớm có quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Những ngày gần đây, dư luận đề cập nhiều đến việc nông dân ngoại thành Hà Nội khổ sở trước cảnh giá rau quá rẻ, bị ép giá vẫn phải bán, nhiều gia đình phá bỏ những thửa rau sắp đến ngày thu hoạch.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141733&sub=131&top=38