Sớm bố trí dân vào ở các cụm dân cư vượt lũ Đồng Tháp Mười

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Chủ tịch nước chỉ rõ: Long An cần quan tâm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển thương mại - dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ tốt đời sống nhân dân

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/4/149325