Sợi Thế Kỷ (STK) lên kế hoạch lãi tăng nhẹ, phát hành riêng lẻ và bán cổ phiếu quỹ

Năm 2022, Sợi Thế Kỷ đặt kế hoạch lợi nhuận chỉ tăng nhẹ lên 300 tỷ đồng, trong khi có kế hoạch vừa phát hành riêng lẻ vừa bán cổ phiếu quỹ.

Ngày 31/3, CTCP Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đề bàn về loạt vấn đề trọng yếu.

Theo đó, HĐQT sẽ trình cổ đông kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu 2.606 tỷ đồng, tăng gần 28% kết quả năm 2021. Còn lợi nhuận sau thuế chỉ tăng gần 8% lên mức hơn 300 tỷ đồng.

Năm 2021, STK thực hiện được 2.042 tỷ đồng doanh thu thuần và 278 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đó, STK trình cổ đông mức cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, tương ứng hơn 102 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm nay, STK cũng dự kiến chào bán riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 19,8% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán ủy quyền cho HĐQT tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách. Vốn thu được từ đợt chào bán, STK dùng để góp vốn vào công ty con và/hoặc bổ sung vốn lưu động.

Ngoài ra, STK cũng sẽ chào bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ để góp vốn vào công ty con hoặc bổ sung vốn lưu động.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 10/3, cổ phiếu STK dừng tại mức 56.000 đồng/cp, ghi nhận tăng hơn 86% trong vòng 1 năm qua. Tuy nhiên khối lượng giao dịch bình quân khá thấp khi chỉ hơn 48 ngàn đơn vị mỗi phiên.

Minh An

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/soi-the-ky-stk-len-ke-hoach-lai-tang-nhe-phat-hanh-rieng-le-va-ban-co-phieu-quy-134036.html