Soi tài chính cty bầu Đức bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

  Báo Kiến Thức
  2767 liên quanGốc

  Công ty của bầu Đức vừa công bố cáo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét của với lãi sau thuế 8,3 tỷ đồng trong nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ đạt 18,2 tỷ đồng.

  Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) do ông Đoàn Nguyền Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch hội đồng quản trị, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét với lãi sau thuế 8,3 tỷ đồng trong nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ đạt 18,2 tỷ đồng.

  Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế và lãi sau thuế cổ đông Công ty mẹ của HAG sụt giảm lần lượt 55% và 35% so với báo cáo hợp nhất quý 2/2021 tự lập trước đó.

  Nguyên nhân do trong quá trình soát xét, Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đề nghị điều chỉnh các số liệu tăng giá vốn hàng bán do các điều chỉnh liên quan đến phân bổ giá trị hợp lý của tài sản trên khía cạnh hợp nhất; giảm dự phòng các khoản phải thu sau khi thực hiện ra soát khả năng thu hồi.

  Công ty bầu Đức lãi sau thuế hơn 8,3 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

  Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của HAG bất ngờ giảm mạnh 51% so với hồi đầu năm, còn 18.112 tỷ đồng. Trong đó, một nửa giá trị tài sản nằm ở khoản phải thu, chiếm 9.105 tỷ đồng, Công ty đang trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi số tiền lên đến 2.224 tỷ đồng.

  Điểm sáng về bức tranh tài chính của HAG là khoản nợ phải trả đã giảm, còn 12.946 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6/2021. Trong đó, khoản vay ngắn hạn chiếm 1.548 tỷ đồng và vay dài hạn 6.731 tỷ đồng.

  Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế và lãi sau thuế cổ đông Công ty mẹ của HAG đều "bay màu".

  Tính đến ngày 30/6/2021, khoản lỗ lũy kế của HAG là 7.371 tỷ đồng. Việc lỗ nặng cộng với một số vấn đề khác khiến phía Công ty kiểm toán nhấn mạnh việc tồn tại các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty bầu Đức.

  Mới đây, ngày 25/8, HAG vừa thông báo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề. Đáng chú ý trong đó là phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

  Khánh Hoài (T/H)

  Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/soi-tai-chinh-cty-bau-duc-bi-nghi-ngo-kha-nang-hoat-dong-lien-tuc-1585562.html