Sôi nổi thay ảnh đại diện hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024

Trên mạng xã hội, nhiều cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên sôi nổi quét mã QR, thay đổi ảnh đại diện hưởng ứng và tham gia những hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024.

 Trung ương Đoàn vừa ban hành bộ ấn phẩm tuyên truyền Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024. Bộ ấn phẩm gồm file thiết kế băng rôn, phướn… và khung ảnh đại diện mạng xã hội Facebook để cùng hưởng ứng và tham gia những hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024.

Trung ương Đoàn vừa ban hành bộ ấn phẩm tuyên truyền Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024. Bộ ấn phẩm gồm file thiết kế băng rôn, phướn… và khung ảnh đại diện mạng xã hội Facebook để cùng hưởng ứng và tham gia những hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024.

 Trên mạng xã hội, nhiều đoàn viên thanh niên, cơ sở Đoàn đã chia sẻ bộ nhận diện tuyên truyền Chiến dịch; đồng thời thay đổi ảnh đại diện.

Trên mạng xã hội, nhiều đoàn viên thanh niên, cơ sở Đoàn đã chia sẻ bộ nhận diện tuyên truyền Chiến dịch; đồng thời thay đổi ảnh đại diện.

 Gắn với các bài chia sẻ có các hashtag: #Chiendichthanhnientinhnguyenhe2024 #thanhnientinhnguyen #tuoitrevietnam #CDTN #Hoaphuongdo #Hanhquanxanh #Kynghihong #Muahexanh #Tiepsucmuathi.

Gắn với các bài chia sẻ có các hashtag: #Chiendichthanhnientinhnguyenhe2024 #thanhnientinhnguyen #tuoitrevietnam #CDTN #Hoaphuongdo #Hanhquanxanh #Kynghihong #Muahexanh #Tiepsucmuathi.

 Theo kế hoạch của T.Ư Đoàn, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 diễn ra gồm: 1 chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch (Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ). Ngày 26/5, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức lễ ra quân Chiến dịch cấp trung ương.

Theo kế hoạch của T.Ư Đoàn, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 diễn ra gồm: 1 chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch (Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ). Ngày 26/5, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức lễ ra quân Chiến dịch cấp trung ương.

 Địa bàn trọng tâm của Chiến dịch là Làng Thanh niên lập nghiệp; đảo thanh niên; 63 thôn bản khó khăn được các tỉnh thành Đoàn lựa chọn hỗ trợ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới thôn bản năm 2024, trở thành “Làng quê đáng sống”; địa bàn có 14 dân tộc thiểu số quy mô dưới 10.000 người.

Địa bàn trọng tâm của Chiến dịch là Làng Thanh niên lập nghiệp; đảo thanh niên; 63 thôn bản khó khăn được các tỉnh thành Đoàn lựa chọn hỗ trợ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới thôn bản năm 2024, trở thành “Làng quê đáng sống”; địa bàn có 14 dân tộc thiểu số quy mô dưới 10.000 người.

Tường Kha

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/soi-noi-thay-anh-dai-dien-huong-ung-chien-dich-thanh-nien-tinh-nguyen-he-2024-post1639080.tpo