Sôi nổi Hội khỏe Cụm thi đua số 15

Ngày 14/10/2016, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, Cụm thi đua số 15 Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội khỏe Cụm thi đua số 15 năm 2016.

Sôi nổi Hội khỏe Cụm thi đua số 15 - Ảnh 1

Phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Cụm thi đua số 15 trong thời gian qua đã được tổ chức sôi nổi, thiết thực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Nổi bật là các phong trào thi đua lao động giỏi, người tốt việc tốt, sáng kiến sáng tạo, phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, hội thi tay nghề thợ giỏi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, từ thiện xã hội.

Hội khỏe là hoạt động tiếp nối những kết quả trên, với sự tham gia của 300 VĐV đến từ 7 đơn vị thành viên, thi đấu 4 môn: Kéo co, Cầu lông, Bóng Bàn và Tennis. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào luyện tập, thi đấu thể thao, nâng cao sức khỏe và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần cho CBCNVLĐ. Đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết, xây dựng nét đẹp văn hóa doanh nghiệp của mỗi đơn vị thành viên Cụm Thi đua số 15.

Sôi nổi Hội khỏe Cụm thi đua số 15 - Ảnh 2

Thay mặt cho Cụm thi đua, đại diện của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Cụm trưởng cụm thi đua số 15 cho biết, phong trào thi đua, khen thưởng của Cụm trong 15 năm qua đã trở thành hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó và sự nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Trần Vũ