Sôi động thị trường du lịch Tết 2023

    Nhu cầu du lịch trong những ngày lễ, Tết cũng tăng rất cao từ 30-40% so với năm ngoái. Điểm đến chính vẫn là những nơi như Nha Trang, Đà Nẵng... Rất nhiều chương trình giảm giá đã được đưa ra nhằm kích cầu du lịch trong dịp này.

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/chi-tiet/soi-dong-thi-truong-du-lich-tet-2023-147856.htm