SócTrăng: Đưa khu công nghiệp Vĩnh Châu và Long Hưng ra khỏi quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

Cụ thể đưa khu công nghiệp Vĩnh Châu với diện tích 158 ha và khu công nghiệp Long Hưng với diện tích 200 ha ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.

Đồng thời, điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Mỹ Thanh từ 305 ha xuống 217 ha; tăng diện tích các khu công nghiệp Trần Đề từ 120 ha lên 160 ha, Đại Ngãi từ 80 ha lên 200 ha. Bổ sung mới khu công nghiệp Sông Hậu với diện tích 286 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, mở rộng khu công nghiệp theo từng giai đoạn.

Ngoài ra, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân bị thu hồi đất. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

Tính đến nay, tỉnh Sóc Trăng chỉ có Khu công nghiệp An Nghiệp được đưa vào hoạt động, về cơ bản đã đầu tư xong kết cấu hạ tầng như hệ thống đường giao thông, thoát nước, cấp nước, điện, viễn thông, nhà máy xử lý nước thải tập trung,… đáp ứng nhu cầu triển khai xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tính đến tháng 4/2018, tỉnh đã cho 44 doanh nghiệp thuê đất để thực hiện 55 dự án với tổng diện tích là 169,76 ha, đạt 89,86% diện tích đất quy hoạch cho thuê, trong đó có 30 dự án của 24 doanh nghiệp (có 01 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) đang hoạt động sản xuất kinh doanh.

Minh Anh