Sunderland RCA
  Dunston UTS

  12 - 09 - 2019 FT

  0 - 5

  B H T T H
  T H T H B
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về