Nørresundby
  AaB

  11 - 09 - 2019 FT

  0 - 8

  H B B B T
  T T T T B
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về