Fremad Amager
  Lyngby

  12 - 09 - 2019 FT

  6 - 5

  B T H T B
  B B T B B
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về