Přepeře
  Dvůr Králové

  14 - 08 - 2019 FT

  6 - 2

  T T B T T
  B B T T B
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về