Tatran Všechovice
  Odra Petřkovice

  14 - 08 - 2019 22:00

  ? - ?

  B B B T
  H T T T T
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về