Tatran Sedlčany
  Táborsko

  14 - 08 - 2019 FT

  0 - 4

  T B B T T
  T T T B B
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về