Valašské Meziříčí
  Slavičín

  14 - 08 - 2019 AET

  4 - 2

  T H H T B
  H H T T T
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về