Sokol Srbice
  Králův Dvůr

  14 - 08 - 2019 FT

  1 - 2

  B H
  B T T B
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về