Skaštice
  Líšeň

  14 - 08 - 2019 FT

  3 - 5

  T B B H
  H T T H T
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về