Hanácká
  Vítkovice *

  14 - 08 - 2019 AET

  2 - 2

  B H T B T
  H H B T B
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về