Kolín
  Ústí nad Orlicí

  14 - 08 - 2019 FT

  0 - 1

  B B H T
  B T T T B
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về