Baník Souš
  Baník Sokolov

  14 - 08 - 2019 FT

  0 - 3

  H B T T B
  T T B B B
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về