Český Brod
  Slovan Velvary

  14 - 08 - 2019 FT

  1 - 3

  T B T T H
  T T B B B
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về