Viktoria
  Hundested

  15 - 08 - 2019 FT

  3 - 1

  T
  B B T H
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về