Gamba Osaka
  Hosei University

  14 - 08 - 2019 FT

  0 - 2

  H B H H H
  T T T
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về