Sagan Tosu
  Kashiwa Reysol

  14 - 08 - 2019 AET

  1 - 0

  T H T H B
  T H T T T
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về