Veertien Kuwana
  V-Varen Nagasaki *

  14 - 08 - 2019 AET

  2 - 2

  H H T B H
  B H B B B
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về