Honda
  Tokushima Vortis

  14 - 08 - 2019 FT

  2 - 0

  T T H T T
  T B B B T
  DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
  Dữ liệu đang được cập nhật
  ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
  Dữ liệu đang được cập nhật
  Quay về