AFF Cup - Bảng xếp hạng
#
Đội bóng
ST
T
H
B
Tg
Th
HS
Đ
Bảng A
1
2
2
0
0
4
1
3
6
2
1
1
0
0
4
1
3
3
3
1
1
0
0
3
0
3
3
4
2
0
0
2
1
5
-4
0
5
2
0
0
2
1
6
-5
0
Bảng B
1
1
1
0
0
7
0
7
3
2
2
1
0
1
3
2
1
3
3
1
1
0
0
1
0
1
3
4
2
1
0
1
1
1
0
3
5
2
0
0
2
1
10
-9
0
Champions League
Vòng loại Champions League
Europa League
Vòng loại Europa League
Play-off
Xuống hạng