Montrose
Forfar Athletic

B. Lyons (33') D. Whyte (47'-og) S. Struthers (81')

09 - 11 - 2019 FT

3 - 0

T T B B H
B H T H B
DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
21'
D. Hilson
33'
1 - 0 B. Lyons
47'
2 - 0 D. Whyte
49'
Vào : J. Kirkpatrick
Ra : J. Bain
Vào : R. Forbes
Ra : C. Coupe
72'
Vào : S. Struthers
Ra : B. Lyons
77'
Vào : C. Ballantyne
Ra : L. Callaghan
81'
3 - 0 S. Struthers
82'
Vào : J. Macbeath
Ra : M. Rennie
84'
M. Travis
KIỂM SOÁT BÓNG % %
SÚT NGOÀI CẦU GÔN
Sút chính xác
PHẠT GÓC 0 0
VIỆT VỊ 0 0
PHẠM LỖI 0 0
Quay về